اطلاعیه مهم در خصوص اجرای طرح پایش سلامت روان و طرح غربالگری توسط تمامی دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1399/8/19 | 
 اطلاعیه مهم و فوری مرکز مشاوره
 به استحضار دانشجویان دانشگاه می رساند پیرو ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان در خصوص اجرای طرح پایش سلامت روان و طرح غربالگری توسط دانشجویان ورودی جدید و تمامی دانشجویان در همه مقاطع در سال۹۹ خواهشمند است. کارنامه سلامت روان را تکمیل بفرمائید.
- شرکت در طرح و تکمیل پرسشنامه آنلاین برای تمام دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر الزامی می باشد.
-  نیازی به تحویل حضوری کارنامه سلامت به مرکز مشاوره نمی باشد، ثبت نام و دریافت کد پیگیری کفایت می کند.

** لینک آدرس ثبت نام  و تکمیل پرسشنامه کارنامه سلامت روان: