انتشار کتاب «مواد منسوجات پزشکی»

 | تاریخ ارسال: 1399/8/25 | 

کتاب «مواد منسوجات پزشکی» ترجمه آقای دکتر «سید هژیر بهرامی» و خانم مهندس «سمیه باقر‌صاد» توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.

مواد منسوجات پزشکی را می‌توان برگرفته از علوم مختلف نظیر فناوری نساجی، مهندسی مواد، علم پزشکی و سایر علوم و فناوری مرتبط دانست. در کتاب حاضر پس از معرفی مختصری از آنتومی بدن انسان، به ارائه مطالبی در خصوص منسوجات پزشکی و فرآیندهای مورد استفاده در تولید آنها پرداخته و در بخش بعدی جزئیات محصولات شرح داده شده است. در نهایت کتاب با مروری بر روش تحقیق و توسعه محصولات حوزه منسوجات پزشکی خاتمه می‌بابد. این کتاب مرجعی مهمی برای دانشجویان مهندسی نساجی، مهندسی بافت، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی و مهندسی پلیمر می‌باشد.

Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر