بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

 | تاریخ ارسال: 1399/9/4 | 


بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

۶ و ۷ آذر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
https://icbme.ir/fa/