مراسم تکریم و معارفه مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1399/9/8 | 
مراسم معارفه دکتر احسان حاجی زاده مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد که در این مراسم از زحمات دکتر مسعود ماهوتچی  نیز تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر ماهوتچی مدیرسابق برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم گفت: در زمینه بودجه ریزی زحمات زیادی کشیده شد و براین اساس دستاوردهای خوبی نیز حاصل شده است.
وی افزود: در مدت مدیریت بنده ، سعی کردیم تغییراتی در حوزه ارزیابی ایجاد کنیم که این تحولات بسیار خوب بود و امیداوریم در آینده نیز این روند پیگیری شود.
مدیرسابق برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: برای موضوع بودجه ریزی برمبنای عملکرد نرم افزاری تهیه شده است که در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
دکتر ماهوتچی عنوان کرد: در تصمیم گیری ها تاکید بسیار داشتم که آنچه خیر و صلاح دانشگاه است مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: دکتر حاجی زاده سابقه فعالیت در حوزه بودجه ریزی و مدیریت های مختلف را در خارج از دانشگاه داشته اند.
دکتر حاجی زاده مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: زمانی که مدیریت برنامه و بودجه کار خود را به درستی انجام دهد محرک خوبی برای دانشگاه خواهد بود.
وی تاکید کرد: مدیریت برنامه و بودجه واحد بسیار حساسی است بنابراین تصمیم گیری ها در این مدیریت نقش بسزایی در فعالیت های دانشگاه دارد.
دکتر غلامعباس حاجی بیگی مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم تاکید کرد: دکتر ماهوتچی بیشتر از کارمندان دغدغه کارمندان را داشتند و در زمان مسئولیتشان برای انجام فعالیت های این معاونت بسیار وقت می گذاشتند.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: بودجه دانشکده ها و معاونت های  دانشگاه براساس عملکرد تعیین و اختصاص داده می شود.
 دکتر مسعود صبایی در این مراسم  گفت: بودجه مربوط به دانشکده ها و معاونت های این دانشگاه تفکیک شده است و هر دانشکده و معاونت براساس شاخص هایی که تعریف شده بودجه دریافت می کنند که شاخص ها براساس عملکرد تعیین شده اند.
وی افزود: در واقع دانشکده ها و معاونت های این دانشگاه براساس خروجی فعالیت ها بودجه دریافت می کنند این درحالی است که دولت نیز بر بودجه ریزی براساس عملکرد تاکید دارد.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: اختصاص بودجه براساس عملکرد در این دانشگاه اثرات بسیار مثتبی در روند فعالیت های دانشکده ها و معاونت ها داشته است به نحوی که پذیرش نیروی انسانی در دانشکده ها و معاونت ها با حساسیت های ویژه ای دنبال می شود.
دکتر صبایی اظهار داشت: از زحمات دکتر ماهوتچی برای فعالیت در مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه تقدیر وتشکر می کنیم و برای دکتر حاجی زاده نیز که این سمت را پذیرفته اند آرزوی موفقیت داریم.