طرح تخفیف به مناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور

 | تاریخ ارسال: 1399/9/8 | 
طرح اعضای هیئت علمی جوان
👇👇
 https://labsnet.ir/page/۲۱۷۸

 زمان ثبت نام و استفاده از طرح: ۸ آذر تا ۳۰ اسفند
طرح تخفیف به مناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور (۵ میلیون ریال اعتبار، ۹۰ درصد تخفیف)
مدرک مورد نیاز : تصویر کارت هیئت علمی یا حکم کارگزینی/ تصویر کارت دانشجویی
 طرح ویژه هفته پژوهش برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی
👇👇
 زمان ثبت نام طرح : ۹ آذر تا ۲۵ آذر/ زمان استفاده از اعتبار: ۱۶ آذر تا ۳۰ دی