تسلیت فقدان تأثرانگیز مهندس «فروزمهر مظاهری» از اساتید پیش‌کسوت دانشکده‌ی مهندسی نساجی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 

بانهایت تأسف؛ فقدان تأثرانگیز مهندس «فروزمهر مظاهری» از اساتید پیش‌کسوت دانشکده‌ی مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را تسلیت عرض می‌نمائیم. 
از خداوند متعال برای آن مرحوم‌مغفور علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.