موتور کنترل حرکت های ارادی، غیرارادی و رفلکسی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: موتور کنترل حرکت های ارادی، غیرارادی و رفلکسی
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز  نیاز: کنترل سیستم های عصبی – عضلانی و یا کنترل راه رفتن
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

1. مقدمه و فلسفه حرکت

2. صورت کلی نرم افزار کنترل حرکت (اعصاب آوران و وابران)

3. استراتژی های مختلف موتور کنترل در حرکت های ارادی و رفلکسی

 
4. بخش های مختلف تشکیل دهنده سیستم عصبی جهت ادراک حرکت

5. تجزیه و تحلیل موتور کنترل سیستم های حسی – حرکتی

6. اموتور کنترل حفظ تعادل و وضعیت در انسان مسئله یادگیری و نقش آن در موتور کنترل

7. موتور کنترل سلسله مراتبی و یادگیری حرکات ارادی و مهارتی

8. موتور کنترل و حرکات نیمه ارادی و غیرارادی

9.کنترل حرکات منظم و تکراری (مانند راه رفتن)

10. ضایعات موتور کنترل و استفاده از F. E. S موتور کنترل رهایش، گرفتن و حرکت دادن دست انسان

 
 
 

مراجع
 
1. Cook A. S. , Woollacott H. , Motor Control – Theory and Practical Applications, Lippincott, 2001 .
9. Schmidt A. , Lee D. , Motor Control and Learning (A Behavioral Emphasis), Human Kinetics. ,1999 .
3. Levine M. W. , Fundamentals of Senstation and Perception, Oxford University Press,2000 .
4. Vernon B. , Brooks the Neural Basis of Motor Control, John Wiley & Sons, 1986 .
5. Ito M. , the Cerebellum and Neural Control. CRC Press, 1984 .


دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر