تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷/مقطع کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/15 | 
تقویم آموزشی کارشناسی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
نیم سال اول ۹۸- ۹۷
ثبت نام شنبه و یک شنبه ۱۷ و ۱۸ شهریور ۹۷
شروع کلاس ها شنبه ۲۴ شهریور ۹۷ 
حذف و اضافه (هفته۲) سه شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ مهر ۹۷ 
تصحیح اخطارها( هفته ۳)
سه شنبه و چهارشنبه ۱۰ و ۱۱ مهر ۹۷
حذف اضطراری (هفته ۱۵) شنبه و یکشنبه ۱و۲ دی ۹۷  
ارزیابی (هفته ۱۴ و۱۵ و ۱۶) شنبه ۲۴ آذر ۹۷ الی جمعه ۱۴ دی ۹۷  
هفته پایانی کلاس ها( هفته ۱۶) شنبه ۸ دی ۹۷ الی چهارشنبه ۱۲   دی ۹۷ 
آزمون های پایانی(هفته ۱۷ و۱۸) شنبه ۱۵ دی ۹۷ الی پنجشنبه ۲۷ دی ۹۷   
تقویم آموزشی کارشناسی تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
نیمسال دوم ۹۸-۹۷
ثبت نام                                         سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ بهمن ۹۷
شروع کلاسها شنبه ۱۳ بهمن ۹۷  
حذف و اضافه( هفته ۱) سه شنبه وچهارشنبه ۱۶ و۱۷ بهمن ۹۷  
تصحیح اخطارها(هفته ۳ ) سه شنبه۳۰ بهمن ۹۷ و چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷  
حذف اضطراری( هفته ۱۵ ) سه شنبه و چهارشنبه ۷ و ۸ خرداد ۹۸  
ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ ) شنبه ۰۹ خرداد ۹۸ الی جمعه ۱۷ خرداد ۹۸  
هفته پایانی کلاس ها(هفته ۱۶ ) شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ الی چهارشنبه ۱۵ خرداد ۹۸ 
آزمون های پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ )  شنبه ۱۸ خرداد ۹۸ الی پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۸  

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید درخواست خود را براساس مقررات حداکثر تا تاریخ ۸ خرداد ۹۸ به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.