زیست سازگاری و مواد پیشرفته

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: زیست سازگاری و مواد پیشرفته
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱.پلیمرهای زیست سازگار و کاربرد آن ها در توانبخشی

۲. زیست سازگاری در فلزات و کاربرد آن ها در توانبخشی

۳. کامپوزیت های زیست سازگار و کاربرد آن ها در توانبخشی

۴. زیست سازگاری در سرامیک ها و کاربرد آن ها در توانبخشی

۵.خون سازگاری

۶. خون سازگاری

۷. آبشار انعقادی

۸. پوست سازگاری

۹. اصول مهندسی بافت

۱۰. روش های زیست سازگار کردن مواد


 
 

مراجع
 
1. Black J. , Biological Performance of Materials: Fundamentals of Biocompatibility, CRC Press, 1999 .
9. Pilato L. A. , MichnoMichael J. , Advanced Composite Materials, Springer, 1994 .
3. Wessel J. K. , the Handbook of Advanced Materials: Enabling New Designs, Wiley IEEE, 2004 .
4. Cheremisionoff N. P. , Cheremisionoff N. , Handbook of Advanced Materials Testing, Marcel Dekker, 1995 .
5. Swanson S. R. , Introduction to Design and Analysis With Advanced Composite Materials, Prentice Hall, College Div, 1997 .


دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر