روش های اجزاء محدود

 | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
 دانشکده مهندسی پزشکی       
 
تحصیلات تکمیلی   (اختیاری)
 
 
عنوان درس: روش های اجزاء محدود
 
تعداد واحد       ۳                                                 پیش نیاز 
                                                                                      
 
                                                                           هم نیاز  
        
 

 
رئوس مطالب:

۱.مقدمه و جایگاه اجزای محدود در تحلیل مسائل

۲. روش های مستقیم فرموله کردن مسائل

۳. روش مینیمم پتانسیل انرژی در تحلیل مسائل

۴. روش کار مجازی

۵.روش گالوکین

۶. روش واریاسیون

۷. توابع فرمی (shape function)

۸. تحلیل مسائل الاستیسیته (یک بعدی و دو بعدی)

۹. کاربردهای روش های اجزای محدود در مهندسی ورزش


 
 

مراجع
 
1. Pepper D. W. , Heinrich Juan C. , The Finite Element Method, Taylor & Francis (UK), 1992 .
2. Huebner Kenneth H. (EDT), Byrom Ted G. , Dewhirst Donald L. , Smith Douglas E. , The Finite Element Method for Engineers, Willey- IEEE, 2001 .
3. Chen Zhangxin, Finite Element Method and Their Applications, Springer, 2005 .


دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر