با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و رئیس صندوق رفاه دانشجویان؛ پروژه تعمیرات و بازسازی خوابگاه «شهید عبدالحسین ناجیان» دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد

 | تاریخ ارسال: 1399/9/17 | 


پروژه تعمیرات و بازسازی خوابگاه شهید عبدالحسین ناجیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، دکتر معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جمعی از خیرین دانشگاهی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سیاوش خرسندی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم گفت: این خوابگاه متشکل از سه ساختمان بود که در روند بازسازی و تعمیرات این سه ساختمان به یکدیگر متصل شد.
وی افزود: در این مجموعه خوابگاهی حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی این دانشگاه اسکان دارند که با براساس بازسازی و تعمیرات صورت گرفته ۳۰ درصد به ظرفیت این خوابگاه افزوده شده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: همچنین با اجرای این پروژه به سرانه فضای فیزیکی هر دانشجو این خوابگاه یک متر مربع افزوده شده است.
دکتر خرسندی اظهار داشت: این مجموعه خوابگاهی با کمک خیرین دانشگاهی، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و سازمان اموردانشجویان تعمیر و بازسازی شده است.
وی عنوان کرد: هزینه اجرای این پروژه حدود ۲.۳ میلیارد تومان بود که طی ۴.۵ ماه به طول انجامید.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: براساس برنامه راهبردی دانشگاه تاکنون ظرفیت خوابگاه های دانشگاه ۲۵ درصد رشد یافته است که برنامه داریم ظرفیت خوابگاه های متاهلی ۵۰ درصد افزایش یابد.
دکتر حسین عسکریان دبیر ستاد خیرین وزارت علوم نیز در این مراسم گفت: برنامه داریم با حضور وزیر علوم و به صورت وبیناری پروژه های متعدد خوابگاهی که با کمک خیرین و صندوق رفاه وزارت علوم در دانشگاه های مختلف کشور بازسازی و نوسازی شده اند افتتاح کنیم.
وی افزود: این پروژه ها در دانشگاه های بزرگ و کوچک هستند.
رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد:
خدمات رفاهی دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شتاب بسیار خوبی دارد


رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: طی سال های اخیر خدمات رفاهی دانشجویی این دانشگاه شتاب بسیار خوبی داشته است و در این زمینه به پیشرفت های خوبی دست یافته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مجتبی صدیقی در مراسم افتتاح خوابگاه ناجیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن تبریک و گرامیداشت روز دانشجو گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوره مدیریت دکتر معتمدی توجه خوبی به خدمات رفاهی دانشجویی داشته است.
وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه خدمات دانشجویی شتاب بسیار خوبی داشته است که این شتاب در زمینه توسعه کمی و بهبود فضای موجود بوده است.
رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: این دانشگاه در حوزه دانشجویی شاهد پیشرفت های بسیار خوبی بوده است که این امر موجب شده تا دانشجویان زندگی راحت تر داشته باشند.
وی ادامه داد: برنامه داریم با حضور وزیر علوم مجموعه ای از خوابگاه های دانشجویی را افتتاح کنیم که حدود ۸۰ درصد کارهای خوابگاه ها به اتمام رسیده است. که این خوابگاه ها بازسازی و نوسازی شده اند.
دکتر ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه وزارت علوم  نیز در این مراسم گفت: در کشور ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار متر مربع فضای خوابگاهی وجود دارد که از این میزان حدود ۶۱ درصد خوابگاه ها عمر بالای ۲۰ سال دارند و به عنوان بناهای فرسوده بشمار می روند.
وی اظهار داشت: متاسفانه بخشی از این خوابگاه های فرسوده در دانشگاه های بزرگ و سطح یک کشور قرار دارند چراکه در دوره ای دانشگاه های بزرگ مورد بی مهری بودجه ای قرار گرفتند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اظهار داشت: با کمک خیرین بخشی از مشکلات خوابگاهی دانشگاه ها از حمله دانشگاه های برتر کشور رفع شده است.
دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: در حوزه خیرین دانشگاهی فعالیت های خوبی انجام شده و این ارتباط درحال رشد و توسعه است.
وی ادامه داد: در سال ۹۳ در حوزه رفاهی دانشجویی سلف و آشپزخانه دانشگاه تعمیر و بهسازی شد به نحوی که آشپزخانه این دانشگاه صنعتی سازی شد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: همچنین ظرفیت های سلف های دانشجویی این دانشگاه به ۲ برابر افزایش یافته است و صف های یک ساعته برای دریافت غذا در این دانشگاه رفع شده است.
دکتر معتمدی گفت: برنامه داریم که ظرفیت های خوابگاه های این دانشگاه صد درصدی افزایش یابد که با تلاش های صورت گرفته اکنون ۳۰ درصد به ظرفیتهای خوابگاهی این دانشگاه افزوده شده است که این روند ادامه دارد.
وی تاکید کرد: خوابگاه های این دانشگاه بازسازی شد که براین اساس خوابگاه های رتبه ۴ و ۵ این دانشگاه به رتبه یک و دو ارتقا یافته است.