آینده پژوهس در تجاری سازی فضایی؛ رویداد آسانسور فضایی و بندرستارگان

 | تاریخ ارسال: 1398/7/15 | 

آینده پژوهی در تجاری سازی فضایی
رویداد آسانسور فضایی و بندرستارگان
طوفان فکری بین حوزه فضایی و تکنولوژی
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لینک ثبت نام بندرستارگان:
https://b۲n.ir