تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷/مقطع تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/15 | 
تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
نیمسال اول ۹۸-۹۷
ثبت نام سه شنبه وچهار شنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور ۹۷
شروع کلاسها شنبه ۲۴ شهریور ۹۷  
حذف و اضافه( هفته ۲) یکشنبه و دوشنبه ۱ و ۲ مهر ۹۷  
*حذف اضطراری( هفته ۱۵ ) تا روز چهارشنبه ۵ دیماه ۹۷  
ارزیابی( هفته ۱۴ و۱۵ و۱۶ ) شنبه ۲۴ آذر ۹۷ الی جمعه۱۴ دی ۹۷
برگزاری کلاسهای جبرانی(هفته ۱۶ ) شنبه ۸ دیماه ۹۷ الی چهارشنبه ۱۲ دیماه ۹۷  
آزمونهای پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۱۵ دیماه ۹۷ الی پنجشنبه ۲۷ دیماه ۹۷ 
 

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
نیمسال دوم ۹۸-۹۷
ثبت نام شنبه و یکشنبه ۶ و ۷ بهمن ۹۷                       
شروع کلاسها شنبه ۱۳ بهمن ۹۷
حذف و اضافه(هفته ۲ ) سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن ۹۷ 
*حذف اضطراری(هفته ۱۵ ) تا روز چهارشنبه ۸ خرداد ۹۸
ارزیابی(هفته ۱۵ و۱۶ ) شنبه ۰۹ خرداد ۹۸ الی جمعه ۱۷ خرداد ۹۸
برگزاری کلاسهای جبرانی (هفته ۱۶ ) شنبه ۱۱ خرداد ۹۸ الی چهارشنبه ۱۵ خرداد ۹۸
آزمونهای پایانی( هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۱۸ خرداد ۹۸ الی پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۸
 

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید درخواست خود را براساس مقررات حداکثر تا تاریخ ۸ خرداد ۹۸ به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.