مدیر پژوهشی دانشگاه خبرداد: تقدیر از ۱۹ پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هفته پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1399/9/26 | 

مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در هفته پژوهش از ۱۹ پژوهشگر برگزیده این دانشگاه در بخش های دانشجویی، اعضای هیات علمی و پژوهشگران صنعتی، ۵ شرکت دانش بنیان و واحد نوآور  و همچنین از یک سرپرست  آزمایشگاه تحقیقاتی تقدیر می شوند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر محمد کریمی گفت: مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز دوشنبه یکم دی ماه برگزار می شود که در این مراسم از ۱۹ پژوهشگر برتر دانشگاه در بخش های دانشجویی، اعضای هیات علمی و پژوهشگران صنعتی و همچنین ۵ شرکت دانش بنیان و واحد نوآور  تقدیر می شوند.
وی افزود: برای هفته پژوهش امسال فراخوانی برای شناسایی پایان نامه های برگزیده ارشد و دکتری دانشگاه ارائه شد که متقاضیان در سامانه ثبت نام و پس از ارزیابی های صورت گرفته ۵ پایان نامه در بخش کارشناسی ارشد و ۵ پایان نامه در بخش دکتری انتخاب شدند که از این افراد نیز در مراسم هفته پژوهش تقدیر می شود.
مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: این پایان نامه ها از نظر علمی، نظری، ساخت و فنی در سطح عالی برخوردار بودند.
دکتر کریمی اظهار داشت: همچنین اساتید دانشگاه نیز در زمینه پژوهشی مورد ارزیابی قرار گرفتند که در مجموع ۲ استاد انتخاب و در این مراسم مورد تقدیر قرار می گیرند.
وی افزود: در دفتر مدیریت امور پژوهشی بروندادهای پژوهشی اساتید، تدوین کتاب داخلی و بین المللی و فعالیت های پژوهشی مانند انتشار مقاله مورد بررسی قرار گرفتند که برگزیدگان این بخش ها نیز در این مراسم تقدیر می شوند.

مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در بخش ارتباط با صنعت نیز قراردادهای صنعتی از نظر مبلغ و حائز اهمیت بودن در صنعت بررسی شدند که از آنان نیز تقدیر می شود.
دکتر کریمی عنوان کرد: دو نفر از اساتید این دانشگاه موفق به انتشار کتاب بین المللی در سال جاری شده اند و یک نفر از اساتید دانشگاه نیز موفق به انتشار کتاب ویژه در داخل کشور شده اند که در این مراسم از این اساتید نیز تقدیر می شود.
وی اظهار داشت: شاخص های انتخاب پژوهشگران برتر سال جاری متفاوت از سال گذشته بوده است چراکه در سال جاری تمرکز بر کیفیت بسیار مورد توجه بوده است.