مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند: دوره «توسعه ویژگی های رهبری برای مدیران»

 | تاریخ ارسال: 1399/10/7 | 

مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌کند:
دوره «توسعه ویژگی های رهبری برای مدیران»
کسب اطلاعات بیشتر از طریق لینک ذیل:
http://the-business-school.ir/