برنامه امتحانات تئوری و عملی دروس تربیت بدنی در نیمسال اول ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/10/9 | 
برنامه امتحانات تئوری و عملی دروس تربیت بدنی در نیمسال اول ۱۴۰۰ ۱۳۹۹
عنوان آزمون عملی تاریخ اول آزمون عملی تاریخ دوم آزمون تئوری
تربیت بدنی ۱ ورودی­‌های جدید دوشنبه ۹۹/۱۰/۲۹ از ساعت ۸ الی ۱۲ چهارشنبه ۹۹/۱۱/۱ از ساعت ۸ الی ۱۲ یکشنبه ۹۹/۱۱/۵ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
(به مدت ۲۰ دقیقه)
تربیت بدنی ۱ ورودی­‌ها قدیم شنبه ۹۹/۱۰/۱۳  از ساعت ۸ الی ۱۲ سه­‌شنبه ۹۹/۱۰/۱۶ از ساعت ۸ ا لی ۱۲ یکشنبه ۹۹/۱۰/۲۱ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
(به مدت ۲۰ دقیقه)
تربیت بدنی ۲ شنبه ۹۹/۱۰/۱۳ از ساعت ۸ الی ۱۲ سه­‌شنبه ۹۹/۱۰/۱۶ از ساعت ۸ الی ۱۲ چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۷ از ساعت ۱۳ الی ۱۵
(به مدت ۲۰ دقیقه)

* تربیت بدنی ۱ ورودی­‌های جدید، منظور ورودی­­های سال ۹۹ می­باشند که کلاس‌ها  از اواسط آبان تشکیل شده است.
* تربیت بدنی ۱ ورودی­‌های­ قدیم منظور ورودی­‌های که کلاس‌ها از اول مهر تشکیل شده است.
* آزمون عملی در ۲ روز اعلام شده است که دانشجویان یکی از این تاریخ­‌های اعلام شده را جهت امتحان انتخاب نمایند.