بررسی کاهش ردپای کربن در ساختمان سازی تهران توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1399/10/14 | 
محققان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر موضوع ردپای کربن در ساختمان سازی تهران را در راستای کاهش تبعات زیست محیطی و گازهای گلخانه ای مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میثم ابراهیمی نژاد رفسنجانی دانش آموخته دکترای  دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «انتخاب روش بهینه ساخت با رویکرد ردپای کربن در ساختمان های شهر تهران» گفت: دانشمندان، تغییرات آب و هوایی را که اثرات اقتصادی و اجتماعی آن آشکار شده است را ناشی از افزایش بی رویه تولید گازهای گلخانه ای در ۱۰۰ سال اخیر میدانند. صنعت ساختمان یکی از پرمصرف تری صنایع در مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای است. ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور اصلی تولید کننده کربن در جهان می باشد. نقش ساختمان ها در مصرف انرژی و ایجاد تبعات زیست محیطی از یک طرف و تعهد بین المللی ایران، در کاهش گازهای گلخانه ای از طرف دیگر، علل اصلی انجام این پروژه بوده است.
وی افزود: این تحقیق با مقایسه هزینه و ردپای کربن هریک از روش های ساخت در کنار سایر معیارهای کلیدی تصمیم گیری مانند کیفیت و سرعت ساخت، ضمن شناسایی روش های سازگار با محیط زیست، هزینه انتخاب روش ساخت سازگار با محیط زیست را نیز برآورد کرده است.
ابراهیمی نژاد عنوان کرد: این تحقیق نشان داد اتخاذ رویکرد های سازگار با محیط زیست لزوما به معنای افزایش هزینه نیست. 
وی با بیان اینکه نبود اطلاعات ساختاریافته در پروژه ها از معضلات اصلی این پژوهش بود، گفت: در صنعت ساخت، موضوع ردپای کربن برای بسیاری نا آشنا است و می بایست از طریق مصرف انرژی به موضوع نزدیک شد. از طرفی اطلاعات نیز بطور ساختارمند ثبت نمیشود و دسترسی و استخراج داده های مورد نیاز بسیار دشوار است. بیشتر داده های مورد نیاز بایستی از طریق خبرگان پیگیری شود. 
وی گفت: یک نرم افزار تصمیم گیری در این خصوص تهیه شده است و در حال گسترش معیارهای تصمیم گیری از جمله زیست محیطی آن می باشیم. یافته های این پژوهش در خصوص روش های ساخت سازگار با محیط زیست می تواند به عنوان یک فصل به استاندارد  بین المللی LEED  در زمینه کاهش مصرف انرژی اضافه شود.
وی با اشاره به ویژگی های طرح گفت: از ویژگی های این طرح، ارزیابی همه جانبه و معرفی روش های ساخت سازگار با محیط زیست برای ساختمان است که می تواند در کاهش ردپای کربن در صنعت ساخت بسیار موثر باشد.
وی با بیان اینکه این کار برای اولین بار در ایران انجام شده است، گفت: این اولین پژوهشی است که تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش ساخت بهینه را به کمک مدلسازی شیء گرا و با استفاده از اطلاعات فازی انجام داده است. پژوهش های قبلی خارجی به روش ساخت بطور جامع نپرداخته بودند و رویکرد آنها تصمیم گیری و انتخاب نبوده است.
وی با اشاره به کاربردهای این پروژه گفت: نتایج این پژوهش از طریق کمی سازی و اندازه گیری پارامترهای کلیدی تصمیم گیری مانند هزینه و ردپای کربن، در تدوین سیاست های حمایتی در راستای کاهش گازهای گلخانه ای در صنعت ساخت و مسکن موثر است. وزارت نیرو و سازمان محیط زیست کشور به عنوان متولیان و پیشگامان اصلی  کاهش گازهای گلخانه ای کشور از این طرح بهره برداری موثر نمایند. 
گفتنی است اساتید راهنمای این طرح دکتر اقبال شاکری، دکترعبدالله اردشیر واستاد مشاور این پروژه دکتر فاضل زرندی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودند.