۲۹مین کنفرانس مهندسی برق ایران

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
کنفرانس مهندسی برق ایران برای بیست و نهمین بار توسط انجمن علوم مهندسی برق ایران و دبیرخانه کمیته دائمی کنفرانس به صورت مجازی و نیمه حضوری در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.مقالات در تمام زمینه‌های مهندسی برق در گرایش های الکترونیک، کامپیوتر، کنترل، قدرت، مخابرات و مهندسی پزشکی پذیرفته می‌شود. یکی از مزایای این کنفرانس در این است که می‌توان از وجود ایرانیان مقیم خارج از کشور و نخبگان خارجی به صورت مجازی برخوردار گردد.تاریخ ارسال مقالات تا اول بهمن ماه تمدید گردید. از همه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های و دانشجویان درخواست می‌شود نتایج تحقیقاتی خود را به صورت مقاله ارائه دهند.ضمناً مقالات پذیرفته شده در IEEE وISC نمایه خواهد شد