امکانات و تجهیزات

 | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 

آزمایشگاه و کارگاه­ های پژوهشکده:

آزمایشگاه سازه های الیافی با کارایی بالا:

  • دستگاه ارزیابی خواص پیزوالکتریک و تریبو الکتریک
  • دستگاه تولید فیلم بسیار نازک (Ulta-thin film  coating)
  • دستگاه پرینتر سه بعدی (۳D Printing)
  • دستگاه و تجهیزات تولید ساختارهای نانوالیافی (نانوالیاف ارایش یافته، نانواسپری، نانوشیت و ...)

کارگاه ذوب ریسی:

  • دستگاه در مقیاس نیمه صنعتی تولید الیاف مصنوعی
  • دستگاه کشش نخ فیلامتی


آزمایشگاه و کارگاه­ های همکار
آزمایشگاه آب و پساب
آزمایشگاه آنالیز حرارتی
الکترو ریسی سازه‌های نانو لیفی
آزمایشگاه بیو تکمیل
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
آزمایشگاه پلیمر و سازه‌های نانو لیفی
آزمایشگاه رنگ وهمانندی
آزمایشگاه رنگرزی
آزمایشگاه شیمی آلی
آزمایشگاه شیمی تجزیه
آزمایشگاه علوم الیاف
آزمایشگاه فیزیک الیاف
آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک
آزمایشگاه میکروسکوپ نوری
آزمایشگاه نانو بیو تکمیل
کارگاه کامپوزیت و منسوجات صنعتی
کارگاه بافندگی حلقوی تاری
کارگاه بافندگی حلقوی پودی
کارگاه بافندگی
کارگاه طراحی پوشاک
کارگاه ریسندگی
کارگاه فیوزینگ
کارگاه فناوری تولید پوشاک
کارگاه مقدمات بافندگی
کارگاه CAD