اعطای «پایان نامه برتر» جایزه‌ی «دکتر حسابی» به محقق دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1399/10/22 | 
محقق دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر  درپایان نامه خود مدلی برای برنامه ریزی فروش پوشاک و منبع‌یابی جهانی پارچه ارائه کرد که به عنوان پایان نامه برتر در جایزه دکتر حسابی معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، فاطمه درویشی فارغ التحصیل دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح« ارائه مدل برنامه‌ریزی توزیع (فروش) پوشاک و خریدهای جهانی پارچه » گفت: فرآیند خرید و تخصیص سفارش به عرضه کنندگان در کنار سایر تصمیمات لجستیکی، منجر به یکپارچگی تصمیمات کانال عرضه فیزیکی میشود. الگوی تصمیم گیری در صنعت نساجی، در شرایط عدم قطعیت همراه با مخاطراتِ تلاطم نرخ ارز برای دریافت کالاها در طرح در قالب سه مدل کارامد مورد تحلیل قرار گرفت.
وی افزود:این تصمیمات به همراه با تصمیمات برنامه ریزی تولید میان مدت، می تواند به همزمان‌سازی جریان مواد در امتداد زنجیره عرضه منجر میشود.
این پژوهشگر با اشاره به اهداف اجرای پروژه گفت: این پروژه با هدف بررسی تصمیمات یکپارچه لجستیکی ( شامل خرید و تخصیص سفارش پارچه ) وارزیابی یکپارچگی برنامه ریزی خرید، تولید و مدیریت موجودی برای تصمیمات همزمان خرید پارچه و تولید پوشاک با وجود مراکز توزیع میانی انجام گرفته است.
درویشی افزود: نتایج ما نشان می دهد که عدم توجه به عدم قطعیت و مخاطرات موجود در خریدهای خارجی در صنعت نساجی (با وجود تغییرات نرخ ارز) هزینه‌های قابل توجهی را ایجاد می‌کند که منجر به از دست دادن تقاضای مشتری شود. مضاف برآنکه رقابت پذیری صنعت پوشاک وابستگی چشمگیری به هزینه‌های حمل و میزان خرید مواد در دوره های تصمیم گیری تاکتیکی دارد.
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر این نکته که پروژه یادشده با هدف مدیریت زنجیره تامین در صنعت نساجی به عنوان یکی از مسائل مهم پیشروی بنگاه‌های اقتصادی  اجرایی شده است؛ خاطر نشان کرد: صنعت پوشاک یکی از بزرگترین صنایع جهان است وبرخی از شرکت های بزرگ محصولات خود را به طور همزمان در ده‌ها کشور تولید می کنند.
درویشی اضافه کرد: اگر چه همه شرکت های پوشاک به یک اندازه گستردگی ندارند، اما با توجه به روند افزایشی تولید از سوی شرکت های پوشاک و گسترش هم افزایی در تجارت جهانی، تصمیمات مرتبط با فرآیند خرید مواد اولیه و تخصیص سفارش به عرضه کنندگان همراه با سایر تصمیمات را در شرایط عدم قطعیت و نوسانات نرخ ارز مورد بررسی قرار داده ایم.
وی با اشاره به ضرورت ارائه مدل برای برنامه‌ریزی خرید و منبع‌یابی جهانی پارچه گفت:با توجه به اهمیت خرید در مدیریت زنجیره تامین، در دسترس نبودن منابع داخلی و عدم توانایی سازمان ها برای تولید همه مواد و محصولات مورد نیاز و نیز افزایش رقابت بین سازمان ها و تمرکز بر فعالیت های اصلی به منظور افزایش کیفیت و خدمات مشتری، انتخاب واحدهای بافندگی پارچه (منبع یابی چندگانه)، موضوعی پیچیده و قابل تامل است.
وی با تاکید بر این نکته که یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز برای مدیران زنجیره تامین، عدم قطعیت در برنامه ریزی‌های این حوزه است، گفت: در این پژوهش سعی شده تا سه مدل برای مواجهه با مساله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش پارچه به عرضه کنندگان جهانی در صنعت نساجی و پوشاک در شرایط نوسانات ارزی ارائه شود.
وی افزود: در واقع، سه مدل یکپارچه برنامه ریزی خرید، تولید و حمل و نقل با درنظر گرفتن عدم قطعیت داده‌ها توسعه داده شده تا میزان خرید از هر تامین کننده با توجه به سطوح تخفیف ارائه شده از سوی تامین کنندگان، میزان تولید در هر دوره و تعداد و نوع حمل و نقل مشخص شود.
این پژوهشگر با اشاره به مسئله اول مبنی بر« برنامه ریزی خرید-تولید چند هدفه با ارسال مستقیم»، گفت: یکپارچگی در برنامه ریزی خرید و تولید باعث می شود تا به اندازه نیاز و متناسب با تقاضا و  مقدار تولید هر دوره، خرید مواد اولیه انجام شود که این امر منجر به کاهش هزینه‌های خرید، حمل و موجودی می شود.
وی افزود:  همچنین تا حد ممکن، سود از دست رفته ناشی از عدم پاسخگویی به تقاضا نیز کاهش پیدا می کند، چرا که فرآیند خرید و تولید بر اساس پاسخگویی به تقاضا و در نظر داشتن ظرفیت تولید و ظرفیت نگهداری موجودی، برنامه ریزی می شود.
درویشی با اشاره به مسئله دوم تحت عنوان «تصمیم گیری یکپارچه خرید-تولید چند سایتی در شرایط عدم قطعیت »گفت: مدل ریاضی دوم به صورت  چند هدفه، چند منبعی، چند کارخانه تولیدی و چند محصوله در نظر گرفته شده که با عنوان کوتاه شده «تصمیم‌گیری یکپارچه خرید-تولید چند سایتی در شرایط عدم قطعیت»بیان می شود.
وی با اشاره به مساله سوم، یعنی«تخصیص بهینه سفارشات در زنجیره تامین دو سطحی با باراندازهای متقاطع و نوسانات تصادفی تقاضای پوشاک»گفت: در مدل سوم، استراتژی توزیع بارانداز متقاطع به عنوان موضوعی مهم درنظر گفته می شود، با این تفاوت که بر خلاف مدل دوم که در آن فقط یک انبار میانی درنظر گرفته شده ، در مدل سوم چند بارانداز متقاطع در مرز کشور خریدار مفروض است.
وی ادامه داد: به دلیل وجود فواصل مختلف بین تامین کننده و کارخانه‌های شرکت خریدار، وجود چند انبار میانی نیز ممکن است. در واقع، کالاهای ارسالی از تامین کنندگان توسط ناوگان حمل و نقل طرف سوم (از طریق خطوط حمل و نقل جهانی)، به یکی از این انبارها منتقل شده و سپس بدون انبار شدن، با وسایل حمل و نقل داخلی به کارخانه های تولید منتقل می شود.
وی در پایان تاکید کرد: نتایج این پایان نامه نشان می‌دهد عدم توجه به عدم قطعیت و مخاطرات موجود در خریدهای خارجی در صنعت نساجی (با وجود تغییرات نرخ ارز) هزینه‌های قابل توجهی ایجاد می‌کند که منجر به از دست دادن تقاضای مشتری شود. مضاف بر آن که رقابت پذیری صنعت پوشاک وابستگی چشمگیری به هزینه‌های حمل و میزان خرید مواد در دوره های تصمیم گیری تاکتیکی دارد.
گفتنی است، نتایج حاصل از این طرح در دو نشریه بین المللی با درجه Q۱ (مجله "محاسبات نرم کاربردی" با ضریب تاثیر ۴۷/۵ و مجله "سیستم ها و مجموعه‌های فازی" با ضریب تاثیر ۳/۳ ) به چاپ رسیده است.
همچنین پروژه« مدل برنامه ریزی خرید و منبع یابی جهانی پارچه» در سومین دوره جشنواره پایان نامه های برتر ایران، ویژه جایزه دکتر حسابی، از سوی کمیته داوران عنوان "پایان نامه برتر" را به خود اختصاص داد و به پژوهشگر آن خانم فاطمه درویشی مزنگی گواهینامه "دانشجوی برتر" اعطا شد.
استاد راهنمای این پروژه دکتر رضا قاسمی یقین و استاد مشاورآن دکتر عبدالحسین صادقی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده اند.

تصویر گواهینامه‌ها و تقدیر نامه‌ها را در ادامه ملاحظه نمائید: