«کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب»

 | تاریخ ارسال: 1399/10/23 | 

 

«کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب»
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پردیس بندرعباس - ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹
ویدئوی کنفرانس را در ادامه ملاحظه نمائید: ...