همایش بین المللی " روز منطق"

 | تاریخ ارسال: 1399/10/24 | 
"از کلیه علاقمندان به مبحث منطق" دعوت می شود که در همایش بین المللی " روز منطق" که در روز پنج شنبه ۲۵ دیماه از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۶ ، به آدرس مجازی https://meetings۲.aut.ac.ir/logicday ، حضور به هم رسانند.