گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته

 | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 

مهندسی و فناوری مواد پیشرفته
دکتر روح االله باقرزاده، استادیار تکنولوژی نساجی، گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته نساجی
دکتر علی اکبر مرآتی، دانشیار مهندسی مکانیک، گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته نساجی
دکتر مسعود لطیفی، استاد تکنولوژی نساجی، گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته نساجی

همکاران گروه مهندسی و فناوری مواد پیشرفته

ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه علمی محل خدمت فعلی همکاری با واحد پژوهشی تخصص
۱ دکتر روح االله باقرزاده استادیار دانشگاه تمام وقت ساختارهای الیافی با کارایی بالا منسوجات فنی، نانوفناوری
۲ دکتر علی اکبر مرآتی دانشیار دانشگاه تمام وقت ریسندگی، منسوجات هوشمند
۳ دکتر مسعود لطیفی استاد دانشگاه پاره وقت منسوجات با کارایی بالا