حوزه های تحقیقاتی پژوهشکده

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
  انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای در زمینه های مختلف فنآوری‌های نساجی و پوشاک براساس نیازهای واقعی و یا ایجاد شده در صنعت
۲ گسترش کاربردهای پژوهش‌های دانشگاهی از طریق:
  ۲-۱  انتقال نیازهای صنایع و سایر مؤسسات به اساتید دانشگاه به منظور کاربردی‌تر نمودن موضوع پژوهش‌ها
  ۲-۲ ایجاد ارتباط و همکاری پژوهشی و مشاوره‌ای با صنایع داخلی، مؤسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی و سازمان‌های دولتی به منظور انتقال نتایج پژوهش‌ها به آن‌ها
۳ تقویت بنیه پژوهشی پژوهشگران و متخصصین
۴ ارتقاء دانش فنی و بروزآوری اطلاعات صنایع ازطریق:
  ۴-۱ انتشارات (کتب، جزوات، نشریات تخصصی و. )
  ۴-۲ برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی در زمینه‌های مختلف صنایع نساجی و پوشاک
  ۴-۳ برگزاری کارگاه‌های آموزشی و بازآموزی برای مدیران و کارشناسان صنایع نساجی و پوشاک
۵ مشارکت در تصمیم‌سازی برای ارگان‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی مرتبط با صنایع نساجی
۶ تجهیز مرکزی برای تأمین کلیه خدمات علمی‌، ‌تخصصی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک کشور در راستای ارتقاء مزیت رقابتی صنایع نساجی به عنوان مهم‌ترین صنعت دارای سابقه و جایگاه در کشور