درخشش تیم های دانشجویی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات بین المللی «کن ست»

 | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
تیم های دانشجویی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب مقام اول و سوم ، هشتمین دوره ملی و دومین دوره بین المللی مسابقات کن ست ایران شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : تیم های AUTspace+ و AUTspace از دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب رتبه های اول و سوم در هشتمین دوره ملی و دومین دوره‌ مسابقات بین المللی کن ست ایران شدند. همچنین در این رویداد تیمی از دانشگاه یزد موفق به کسب مقام دوم این دوره از مسابقات شد.
در این رویداد جذاب و مهم، تیم‌های برتر کلاس علمی - اکتشافی بر مبنای گزارش های ارسال شده، مستندات و انجام تست های عملیاتی پروازی که توسط تیم داوری بر روی کن ست صورت‌ می پذیرد، انتخاب شدند.
رقابت اصلی امسال‌ تیمها در بخش نحوه صحیح فرود و شاخصهای سنجشی مدنظر کن ست بود که رویداد امسال را نسبت به سال‌های گذشته متمایز می‌کرد.
 رقابتهای امسال با حضور تیم هایی از ایران و چند کشور دیگر از جمله ترکیه برگزار شد.
سرپرست علمی تیم های دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیرآقای  دکتر کامران رئیسی  و سرپرستی  اجرایی بر عهده آقای مهندس احمدرضا کرمی می باشد.
اعضای تیم AUTSPACE-PLUS ، مهندس پوریا مروتی نیلاوره، مهندس هماقربانی، مهندس فاطمه زهرا رحمانی، مهندس کیمیا امینی و اعضای تیم AUTSPACE مهندس پوریا مروتی نیلاوره، مهندس مهسا آزادمنش، مهندس امیرحسین غلامی می باشند.