با هدف همکاری مشترک؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دانشگاه امیرکبیر بازدید کرد

 | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد.
همچنین وی برای آشنایی با فعالیت‌های دانشگاه در حوزه نوآوری و فناوری و توسعه پایدار از بخش‌های مختلف برج ابن‌سینا نیز بازدید کرد.
دکتر منصوری در بازدید از برج فناوری دانشگاه با شرکت‌های برتر دانش بنیان مستقر در برج در حوزه‌های فناوری سلامت، رباتیک وآی‌تی گفتگو کرد.
دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این جلسه از پیشتازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه توسعه پایدار و نیز تلاش‌های صورت گرفته برای تبدیل دانشگاه به دانشگاه نسل سوم و چهارم صحبت کردند.
دکتر حسین حسینی تودشکی معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های دانشگاه در حوزه توسعه پایدار، نوآوری و فناوری مرتبط با نیازهای بومی و توانمندی‌های داخلی با توجه خاص به کارآفرینی ارائه کرد.
همچنین دکتر محمد رحمانی رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز گزارش کوتاهی از فعالیت‌های صورت گرفته ارائه کرد و آمادگی این پژوهشکده با پشتیبانی دانشکده‌های تخصصی و مراکز دانش بنیان را برای همکاری با وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی در حوزه توسعه پایدار اعلام کرد.
در ادامه جلسه پیرامون همکاری‌های مشترک درخصوص راه‌اندازی مرکزی با ماموریت توسعه منطقه‌ای مذاکراتی صورت گرفت.
در این بازدید دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دکتر حسین حسینی تودشکی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و دکتر محمد رحمانی رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتر مالک نادری مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه، دکتر مکنون عضو شورای پژوهشی دفتر توسعه پایدار دانشگاه ، دکتر احمدی مدیر پروژه بین‌المللی توسعه منطقه‌ای UNDP  و تعدادی از اعضای هیات علمی نیز حضور داشتند.