با محوریت همکاری های علمی و آموزشی؛ هیأتی از دانشگاه دولتی دمشق سوریه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند

 | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 

هیأتی از دانشگاه دولتی دمشق سوریه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و برج فناوری دانشگاه بازدید کردند که در این بازدید زمینه های همکاری علمی، آموزشی و تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بازدید هیأتی دانشگاه دولتی دمشق سوریه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکترابوالقاسم مسگرپور  طوسی معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر امیر گل رو مدیرکل همکاری های علمی و بین الملی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، معاونان آموزشی، پژوهشی، مدیر بین الملل، مدیر مرکز رشد و مدیر مرکز انفورماتیک دانشگاه دولتی دمشق سوریه و دو نماینده از مرکز همکاری های اسلامی حضور داشتند.
دکتر امیر گل رو مدیرکل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درخصوص جزئیات این جلسه گفت: در ابتدای این جلسه از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه دولتی دمشق توضیحاتی ارائه شد و موضوعات همکاری میان دو دانشگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین براساس صحبت های انجام شده قرار است اساتید علاقه مند از دو دانشگاه در حوزه های مکانیک، برق، مهندسی پزشکی و مدیریت برای فعالیت علمی و آموزشی مشخص شوند.
مدیرکل همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: جلسه معرفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای دانشجویان دانشگاه دولتی دمشق نیز قرار است به صورت مجازی برای دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی برگزار شود.
دکتر گل رو خاطرنشان کرد: همچنین قرار است مدرسه تابستانی توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای دانشجویان دانشگاه دولتی دمشق برگزار شود.
وی گفت: راه اندازی و اجرای مرکز رشد با کمک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشگاه دولتی دمشق نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.