برنامه امتحانات تئوری و عملی دروس تربیت بدنی در نیم‌سال دوم ۱۴۰۰- ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
 
عنوان آزمون عملی تاریخ اول آزمون عملی تاریخ دوم آزمون تئوری
تربیت بدنی ۱ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
از ساعت ۸ الی ۱۲
سه‌­شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
 از ساعت  ۸ الی ۱۲
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶
تربیت بدنی ۲ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
از ساعت ۸ الی ۱۲
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
از ساعت ۸ الی ۱۲
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
 از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶
 
*  آزمون عملی در ۲ روز اعلام شده است که دانشجویان یکی از این تاریخ‌­های اعلام شده را جهت امتحان انتخاب نمایند و در سامانه کورسس بارگزاری ­نمایند.
*  دانشجویانی که بیش از ۳ جلسه غیبت داشتند مجوز شرکت در امتحانات پایان ترم را ندارند.
*  در صورت غیبت در هر یک از آزمون­‌ها (عملی و تئوری) برای دانشجو غیبت امتحانی لحاظ می‌­گردد.