اطلاعیه فاز هفتم اسکان خوابگاه‌ها

 | تاریخ ارسال: 1400/3/3 | 
    با آرزوی سلامتی برای کلیه عزیزان خانواده پلی‌تکنیک تهران و رفع هر چه زودتر شیوع بیماری کرونا، به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند فاز هفتم اسکان در شرایط اوج‌گیری کرونا با شرح ذیل برای گروه‌های مشمول تعریف گردیده است :
  1. زمان فاز هفتم، از ۸ خرداد لغایت ۲۰ تیر می‌باشد.
  2. کلیه دانشجویان ورودی ۹۷ ارشد که از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌اند، دانشجویان ورودی ۹۴ و به قبل کارشناسی و دانشجویان ورودی ۹۳ دکتری و به قبل امکان استفاده از خوابگاه را به علت اتمام سنوات مجاز خوابگاهی نخواهند داشت.
  3. در موارد خاص نظیر دفاع از پایان‌نامه، انجام تست آزمایشگاهی و ... با تایید استاد راهنما و تشخیص اداره امور خوابگاه‌ها حداکثر به مدت ده روز در فاز هفتم خوابگاه امکان سکونت وجود دارد.
  4. کلیه دانشجویان، بایستی ضمن تسویه بدهی اجاره خود نسبت به اخذ تاییدیه سلامت در پرتال آموزش (به صورت الکترونیک) از طریق مرکز بهداشت و درمان دانشگاه اقدام نمایند. کلیه دانشجویان، پس از تایید اسکان توسط اداره امور خوابگاه‌ها، اخذ تاییدیه سلامت در پرتال آموزش، تسویه بدهی فقط و فقط در روزهای کاری از ساعت ۸ تا ۱۴ امکان دریافت مجوز ورود به خوابگاه را دارند.
  5. پذیرش مهمان در خوابگاه‌ها و نیز مهمانسراها تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود.
  6. غربالگری سراسری دانشجویان خوابگاهی توسط مرکز بهداشت و درمان در طول فاز هفتم صورت خواهد پذیرفت.
  7. مهلت ثبت درخواست خوابگاه توسط دانشجویان در پرتال آموزش تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ خواهد بود و به درخواست‌های ثبت شده پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  8. دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۹ که پروژه تجربی ایشان در پرتال آموزش ثبت شده، از فاز هشتم و در صورت مساعد بودن وضعیت شهر تهران از نظر شیوع ویروس کرونا؛ امکان ثبت‌نام جهت دریافت خوابگاه را خواهند داشت.
  9. امکان استفاده از خوابگاه برای دانشجویان دکتری ورودی ۹۹، در تابستان به مدت یک ماه فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است اسکان مستمر این دسته از دانشجویان منوط به تصویب پروپزال خواهد بود.
اداره امور خوابگاه‌ها