پخش گفتگوی آقای مهندس سید مجتبی شجاعی مدیر پروژه ابررایانه سیمرغ

 | تاریخ ارسال: 1400/3/3 |