پخش گفتگوی دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه و مجری طرح ابررایانه سیمرغ

 | تاریخ ارسال: 1400/3/4 |