امضای تفاهم نامه میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران

 | تاریخ ارسال: 1400/3/8 | 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران با هدف فعالیت های آموزشی، فناورانه و کارآفرینانه تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران میان دکتر حسین حسینی تودشکی معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر حسین وطن پور رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران منعقد شد.
هدف از انعقاد این تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی در حوزه سلامت است.
براساس این تفاهم نامه مرکز نوآوری دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران اختصاص می یابد تا فعالیت های مشترک دانشگاه و این انجمن صورت گیرد.
براساس این تفاهم نامه انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران متعهد می شود تا از طریق متخصصان و مشاوران خود، نسبت به ارایه مشاوره های رایگان لازم به فناوران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مرتبط در حوزه سلامت اقدام کند.
همچنین در این تفاهم نامه تاکید شده که انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران متعهد می شود تا طرح‌های ارایه شده فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر را که آمادگی لازم برای ورود به عرصه تجاری دارند، به طور رایگان بررسی و در رویدادهای کمیته تجاری سازی انجمن در معرض بررسی سرمایه گذاران بزرگ حوزه سلامت قراردهد.
در این تفاهم نامه آمده است که انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت تهران متعهد می شود رایزنی لازم با چهار صندوق از صندوق های فناوری سلامت و حداقل دو بانک از بانک های همکار برای اخذ تسهیلات لازم به طرح ها و شرکت های مستقر در دانشگاه را انجام دهد.
همچنین در این تفاهم نامه تاکید شده است که انجمن متعهد می شود تا در مورد همکاری فناوران دانشگاه در شرکت های صنعتی حوزه سلامت، رایزنی لازم ایجاد شود.