کتاب «مهندسی چارچوب‌های فلز–آلی مبانی و کاربردها» منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1400/4/7 | 

کتاب «مهندسی چارچوب‌های فلز–آلی مبانی و کاربردها» تدوین آقایان دکتر احسان صالحی، دکتر جعفر عبدی، خانم مهندس مائده محمودی و آقای دکتر منوچهر وثوقی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب ابتدا به معرفی اجمالی ماهیت شیمیایی چارچوب‎‌های فلز–آلی، اشکال مختلف و آمیزه‌های این مواد و روش‌های سنتز آنها پرداخته شده است. در ادامه برخی از کاربردهای بسیار مهم آنها از قبیل جذب و جداسازی گازها، حذف آلاینده‌ها از آب، ساخت غشاها و کاتالیست‌ها و کاربردهای قابل توجه در حوزه زیست‌فناوری که از جمله کاربردهای نوظهور این دسته از مواد است مرور می‌شود.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر