فقدان تأثرانگیز مهندس «بهرامیان» از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1400/5/22 | 

با کمال تأسف و تأثر، فقدان ناگهانی مهندس «بهرامیان» از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به خانواده داغدار وی و جامعه دانشگاهی صنعتی امیرکبیر تسلیت عرض می نمائیم. از خداوند متعال برای آنمرحوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان صبرجمیل مسئلت داریم.