دور دوم شانزدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن‌های علمی دانشجویی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/10 | 


دور دوم شانزدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ ۲۹ لغایت ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاعیه پیشین در سایت دانشگاه به آدرس https://aut.ac.ir/content/۸۵۴۸/ مراجعه نمایید.