| تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 

وام مرابحه خدمات در قالب تفاهم نامه همکاران محترم اداری شرکتی و بازنشستگان دانشگاه با سود۱۶درصد


مدارک لازم جهت دریافت وام مرابحه بانک ملت ویژه همکاران محترم اداری شرکتی و بازنشستگان محترم دانشگاه با سود ۱۶ درصد و بازپرداخت ۵ ساله 
  1. تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه وام گیرنده و ضامنین  (درصورت داشتن توضیحات)
  2. تصویر کارت ملی (پشت ورو ) وام گیرنده و ضامنین
  3. تصویر فیش حقوقی وام گیرنده و ضامنین
  4. گواهی اشتغال به کار وام گیرنده
  5. پر کردن فرم مشخصات وام گیرنده و  ضامنین به صورت کامل (جهت دریافت فرم کلیک نمایید)
  6. تکمیل فرم قرارداد بازسازی، تعمیر و ارائه خدمات (فقط توسط وام گیرنده به عنوان کارفرما امضاء گردد) (جهت دریافت فرم کلیک نمایید)
  7. پر کردن نامه کسر از حقوق برای هر کدام از ضامنین 
  8. پرکردن فرم درخواست وام توسط وام گیرنده
  9. توجه: در هنگام پرینت فرمها دقت نمایید تمام امضاهای پایین صفحات چاپ شود.
 تمامی فرم ها با خودکار آبی تکمیل شود.
نداشتن بدهی معوقه و چک برگشتی در سیستم بانکی (وام گیرنده و ضامنین)