تقویم آموزشی نیمسال اول - دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد)

 | تاریخ ارسال: 1400/6/21 | 
تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان ورودی قدیم تحصیلات تکمیلی
ثبت نام سه شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاس‌ها شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه(هفته ۲) شنبه ۳ و یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)* شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
ارزیابی(هفته ۱۵و۱۶) دوشنبه ۶ تا جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰
هفته پایانی کلاس‌­ها(هفته ۱۶) شنبه ۱۱ دی تا چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰
آزمون‌های پایانی(هفته ۱۷و ۱۸) شنبه ۱۸ دی تا پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰
شروع ترم دوم ۱۴۰۰ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۴ دی ماه ۱۴۰۰ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.
 


تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی ارشد
تشکیل پرونده پس از اعلام نتایج تعیین خواهد شد
ثبت نام(انتخاب واحد) پس از اعلام نتایج تعیین خواهد شد
شروع کلاس‌ها شنبه ۸ آبان* ۱۴۰۰
حذف و اضافه ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۰
آخرین مهلت حذف اضطراری شنبه ۴ دی ۱۴۰۰
ارزیابی دوشنبه ۶ تا جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰
هفته پایانی کلاس‌ها شنبه ۲۵ دی تا چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
آزمون‌های پایانی دوشنبه ۴ بهمن تا دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
شروع ترم دوم ۱۴۰۰ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۴ دی ماه ۱۴۰۰ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.
* تاریخ ۸ آبان براساس اطلاعیه سازمان سنجش مبنی بر اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد تا انتهای مهر ۱۴۰۰ تعیین شده و در صورت عدم اعلام نتایج تغییرات در برنامه زمانبندی آموزشی متعاقباً اعلام خواهد شد.
توجه  در صورتیکه دانشجویان ورودی‌های قدیم نیاز به اخذ واحد درسی با دانشجویان ورودی جدید دوره کارشناسی ا رشد داشته باشند شروع کلاس‌های آنها از تاریخ ۸ آبانماه ۱۴۰۰ خواهد بود.
  

نیمسال دوم

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ثبت نام شنبه ۹ و یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه(هفته ۲) شنبه ۲۳ و یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)* شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
ارزیابی(هفته ۱۵و۱۶) دوشنبه ۹ تا جمعه ۲۰خرداد ۱۴۰۱
هفته پایانی کلاس­‌ها(هفته ۱۶) شنبه ۱۴ تا چهارشنبه ۱۸  خرداد ۱۴۰۱
آزمون‌های پایانی(هفته ۱۷و ۱۸) شنبه ۲۱ خرداد تا پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱
*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۷ خردادماه ۱۴۰۱ درخواست خود را در سامانه تحصیلات تکمیلی ثبت نمایند.