صدور بیمه نامه ثالث و حوادث راننده خودرو توسط بیمه ایران

 | تاریخ ارسال: 1400/6/31 | 
فرآیند صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو- بیمه ایران- در ۶ قسط
 
  1. ارائه درخواست کتبی جهت صدور بیمه نامه خودروهای معرفی شده از طرف اداره رفاه
  2. ارئه معرفینامه
  3.  سندمالکیت خودرو
  4.  کارت خودرو
  5.  کارت ملّی (پشت و رو) 
  6. اصل یا کپی از سوابق بیمه‌ای خودروهای سواری شخصی کارکنان و همسر و فرزندان ایشان.
  7. چنانچه همسر و فرزندان هر یک از کارکنان متقاضی ابتیاع بیمه نامه باشد علاوه بر مدارک فوق،  شناسنامه متقاضی و همسر و فرزندان وی رویت شده و تصویر صفحات مورد نیاز اخذ خواهد شد.
ارسال مدارک به شماره واتس آپ ۰۹۳۹۵۴۹۰۸۴۲ 
پیگیری از طریق شماره ۵۹۴۳ کارشناس بیمه آقای طهماسبی