ویدئویی برای ورودی های جدید پخش شده از شبکه ۳ سیما

 | تاریخ ارسال: 1400/7/3 | 
پخش تلویزیونی نمایه‌ی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خوش آمد دکتر «معتمدی» رئیس دانشگاه به ورودی های جدید؛
پخش شده در روز یکشنبه چهارم مهر ۱۴۰۰ را از «شبکه سه سیما» را ملاحظه نمائید: