اطلاعیه / موضوع: واکسیناسیون نوبت دوم

 | تاریخ ارسال: 1400/7/10 | 
اطلاعیه / موضوع: واکسیناسیون نوبت دوم
 

🔴اطلاعیه فوری درخصوص واکسیناسیون ۱۱ و ۱۲ مهرماه:
به اطلاع دانشگاهیان.محترم می رساند؛ محل واکسیناسیون به همکف ساختمان شهید صبوری (کتابخانه مرکزی) تغییر یافته است.