اطلاعیه فوری درخصوص محل واکسیناسیون ۱۱ و ۱۲ مهرماه

 | تاریخ ارسال: 1400/7/10 | 
به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند:
  محل واکسیناسیون به همکف ساختمان شهید صبوری کتابخانه مرکزی تغییر یافته است.