آئین معارفه سرپرست دانشگاه جناب آقای دکتر «سیدحسن قدسی‌پور» و تکریم جناب آقای «دکتر سید احمد معتمدی»؛

 | تاریخ ارسال: 1400/7/10 | 

آئین معارفه سرپرست دانشگاه جناب آقای دکتر «سیدحسن قدسی‌پور» و تکریم جناب آقای «دکتر سید احمد معتمدی»؛ با حضور جناب آقای دکتر «زلفی گل» وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری.
⬅️چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴
⬅️سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه