انتشار کتاب «مقدمه‌ای بر روش‌های بهینه‌سازی تصادفی»

 | تاریخ ارسال: 1400/7/17 | 

کتاب «مقدمه‌ای بر روش‌های بهینه‌سازی تصادفی» تالیف آقای دکتر سید علی میرحسینی و خانم دکتر فرناز هوشمند خلیق توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.کتاب یاد شده به بررسی مسائل بهینه‌سازی در شرایط عدم قطعیت می‌پردازد و حاصل نگاهی کاربردی و عملیاتی به موضوع برنامه‌ریزی است که در آن سعی شده است با زبانی ساده به بیان مفاهیم و اصطلاحات پیچیده این مبحث پرداخته شود. کتاب حاضر می‌تواند به عنوان مرجع درسی و در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های ریاضی کاربردی، علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع و مدیریت تدریس گردد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر