هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی برگزار می شود

 | تاریخ ارسال: 1400/7/18 | 

هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ۳ تا ۶ آبان ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی توسط انجمن آموزش مهندسی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳ تا ۶ آبان ماه با موضوع "آموزش مهندسی، گذشته، حال و آینده" برگزار خواهد شد.
این کنفرانس با هدف بررسی چالش‌های آموزش مهندسی در ایران و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن برگزار می شود.
محورهای اصلی این کنفرانس شامل بازطراحی و انعطاف‌پذیری در برنامه‌های آموزش مهندسی، چالش­ها و چشم اندازهای آموزش الکترونیکی در آموزش مهندسی، ارتباط صنعت و آموزش مهندسی و بررسی موانع ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی و ارائه راهکار برای غلبه بر آنها است.
انجمن آموزش مهندسی ایران از سال ۱۳۸۸ (با همراهی نزدیک گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم) آغاز بکار کرده و «گذر از کمیت به کیفیت» را شعارمحوری حرکت خود قرار داده است.
اهداف مهم این انجمن هدایت محققان برای پژوهش پیرامون آموزش مهندسی، ترویج روش های نوین آموزش و ارزیابی دروس مهندسی، رصد کیفیت آموزش مهندسی در مراکز آموزش عالی کشور، بسترسازی قانونی در راستای افزایش کیفیت آموزش مهندسی و ... است.
این کنفرانس رویداد مناسبی برای بررسی گذشته آموزش مهندسی در ایران، رصد وضعیت کنونی و ارائه پیشنهاد و راهکار برای رشد کیفی آموزش مهندسی کشور بشمار می رود.