سامانه ارزیابی عملکرد راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و واحدهای تابعه راه اندازی شد

 | تاریخ ارسال: 1400/7/26 | 
سامانه ارزیابی عملکرد راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکیبر و واحدهای تابعه با رویکرد کارت امتیازی متوان توسط مرکز مطالعات و برنامه راهبردی دانشگاه طراحی و اجرا شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سامانه ارزیابی عملکرد راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکیبر و واحدهای تابعه با رویکرد کارت امتیازی متوان با هدف پیاده سازی مدیریت استراتژیک و توسعه کیفی فعالیت های این دانشگاه توسط مرکز مطالعات و برنامه راهبردی دانشگاه طراحی و اجرا شده است.
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه پس از طراحی نظام جامع ارزیابی راهبردی و چندین سال اجرای آن، پیاده‌سازی نظام جامع ارزیابی با رویکرد کارت امتیازی متوازن را دستور کار قرارداد. مراحل تدوین این نظام با رویکرد کارت امتیازی متوازن به عنوان بهترین رویکرد برای پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک  بشمار می رود.
این سامانه با هدف مطالعه چشم‌انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی‌های دانشگاه و واحدهای تابعه، تعیین دیدگاه‌های ارزیابی به تفکیک ستاد و واحدهای تابعه، طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد در هر دیدگاه با مشارکت واحدها، طراحی درخت شاخص‌های جزئی برای محاسبه هر شاخص کلیدی عملکرد، تعیین اوزان اهمیتی شاخص‌ها برای محاسبه شاخص‌های میانی، طراحی فرمول شاخص‌ها، برگزاری جلساتی با کارشناسان بخش‌های مختلف دانشگاه جهت بررسی شاخص‌ها و فرمول‌های طراحی شده، تدوین نقشه استراتژی و ارتباط شاخص‌ها با استراتژی‌ها، تعیین مقادیر هدف و هشدار برای هر شاخص، تعیین دوره‌های ارزیابی هر شاخص، تعیین داده‌های مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌ها، تعیین اهداف کمی برای هر شاخص و ارائه گزارش مکتوب طراحی نظام ارزیابی عملکرد راه اندازی شده است.
در این طرح تمامی واحدهای ستاد و صف دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای اهداف استراتژیک شده و با آن اهداف مقایسه دوره‌ای می‌شوند. بعد از تدوین نظام ارزیابی، بستر نرم‌افزاری مناسبی باید وجود داشته باشد تا در اجرای استراتژی‌ها در دوره‌های ارزیابی مختلف، مراحل استقرار و پیشرفت مدیریت استراتژیک را پایش کند که در همین راستا مراحل انجام کار در زمان اجرای استراتژی‌ها در بستر نرم‌افزار ارزیابی عملکرد BSC Master تعریف شده است.
امکان تعریف چارت سازمانی، تعریف دوره‌های ارزیابی شاخص‌ها به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه، فصلی، شش ماهه، سالیانه، امکان تعریف و ویرایش درخت شاخص‌ها برای واحدهای مختلف، هدف‌گذاری شاخص‌ها، تعریف و ویرایش فرمول محاسبه شاخص‌ها (استفاده از انواع توابع ریاضی، توابع شرطی، توابع زمانی، توابع آماری و پیش‌بینی امکان‌پذیر می‌باشد)، گردآوری اطلاعات مورد نیاز شاخص‌ها به صورت آنلاین از طریق پورتال تحت وب، ارتباط مکانیزه با بانک‌های اطلاعاتی مختلف موجود در دانشگاه و دریافت اتوماتیک اطلاعات، محاسبه شاخص‌ها و رتبه‌بندی واحدها بر اساس میزان تحقق در اهداف، ارائه نتایج در قالب داشبوردها، نمودارها و گزارشات مدیریت، نمودار روند رشد هر شاخص در ادوار مختلف در هر واحد، نمودار مقایسه‌ای یک شاخص در واحدهای مختلف، تنظیم سطوح دسترسی برای واحدهای ستادی و صف در دانشگاه، ارائه کتابچه ارزیابی عملکرد جهت ارائه به مراجع ذیربط، امکان استفاده از گزارش‌ساز برای طراحی هر نوع گزارش توسط کاربر و رتبه‌بندی واحدهای تابعه در سطح کلان و در هر محور علمکردی از قابلیت های این نرم افزار است.
سامانه ارزیابی عملکرد راهبردی دانشگاه دارای دو پلتفرم ویندوز و پورتال است که  پلتفرم ویندوز  برای دسترسی به پایگاه است و برای انجام تنظیمات پشته نرم‌افزار استفاده می‌شود. تمامی فرآیندهای مغز سامانه در پلتفرم ویندوز قابل دسترسی و پیاده‌سازی است. 
هدف از پیاده‌سازی پلتفرم پورتال، برقراری دسترسی کاربران هدف سامانه به نرم‌افزار است. از طریق هر پلتفرم پرتال، هر کاربر با توجه به سطوح دسترسی تعریف شده امکان مشاهده وضعیت شاخص‌ها و میزان دستیابی به اهداف را برای واحد خود و همچنین ورود اطلاعات را در اختیار خواهد داشت. 
در بخش داشبورد این سامانه نیز  کاربر امکان رصد وضعیت درخت اهداف و شاخص‌ها را دارد. یکی از بخش‌های جذاب برای کاربران، صفحه داشبورد شخصی است که امکان مشاهده انواع نمودارهای شاخص‌ها و اهداف را برای یک سال مشخص و همچنین روند سالیانه را میسر می‌سازد. 
یکی دیگر از قابلیت‌های پلتفرم پرتال، امکان ورود مقادیر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز محاسبه شاخص‌ها توسط کاربران مختلف با توجه به سطح دسترسی و در زمان‌بندی از پیش تعریف شده در بازه‌های مختلف زمانی طی سال است. همچنین امکان تایید و رد اقلام وارد شده توسط کارشناسان برای مدیران بالادست تعریف شده است.
در این سامانه سه بخش پروژه‌ها و اقدامات، سیاستگذاری و گزارشات نیز تعریف شده است. در بخش پروژه‌ها و اقدامات امکان ورود پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات استراتژیک، تایید اولیه و نهایی آنها و نظارت بر مقادیر مراحل پروژه‌های عملیاتی میسر است. 
در بخش سیاست‌گذاری می‌توان مرزهای شاخص‌های نمای درختی، مرزهای شاخص‌ها در نمای نتایج، اهداف کلان سالانه و پروژه‌ها و برنامه‌های عملیاتی را تعریف کرد و در بخش گزارشات امکان دریافت انواع گزارش‌ها از اقلام اطلاعاتی سامانه امکان پذیر است.