سرپرست دانشگاه در مراسم تکریم و معارفه مدیرگروه معارف خبرداد: لزوم گسترش و تقویت گروه فلسفه علم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1400/7/27 | 

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: لازم است گروه فلسفه علم در دانشگاه گسترش یابد و در این زمینه به صورت خیلی قوی عمل کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتر سید حسن قدسی پور در مراسم تکریم و معارفه مدیرگروه معارف دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: لازم است گروه فلسفه علم در دانشگاه تقویت شود و این گروه بتواند انتظار و توقع جامعه اسلامی را مرتفع کند.
وی افزود: در زمینه گسترش فلسفه علم ضعیف عمل کرده ایم و تاکنون نتوانسته ایم یک الگوی خوب در این حوزه به دنیا عرضه کنیم و مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت تمام قد برای گسترش و تقویت گروه فلسفه علم در این دانشگاه ایستاده است.
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: حجت الاسلام والمسلمین حاج ابراهیم ۱۵ سال در گروه معارف دانشگاه فعالیت داشتند و برای پیشرفت و رشد این گروه بسیار تلاش کردند.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن خداوردیان مدیر جدید گروه معارف دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: گروه معارف دانشگاه صنعتی امیرکبیر جزء بهترین گروه معارف در میان دانشگاه های کشور است و این گروه در داخل و خارج از دانشگاه بسیار مطرح است.
مدیر جدید گروه معارف دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: مدیریت حجت الاسلام والمسلمین حاج ابراهیم بر گروه فلسفه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بسیار کمک کرد تا این گروه شکل بگیرد، تقویت شود و رشد کند.
حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی میراحمدی رئیس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: حجت الاسلام والمسلمین حاج ابراهیم یک روحانی واقعی هستند و ایشان همچنین معلم بسیار خوبی نیز برای دانشجویان هستند.
وی افزود:  حجت الاسلام والمسلمین حاج ابراهیم در نگاه خود هیچ سردگمی نداشتند و همین امر موجب شد که گروه معارف دانشگاه صنعتی امیرکبیر جز بهترین گروه های معارف در بین دانشگاه های کشور باشد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حاج ابراهیم مدیرسابق گروه معارف دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: گروه معارف دانشگاه به لحاظ حجم دانشجو و دروس بسیار گسترده است و برای رشد و ارتقا این گروه زحمات بسیاری کشیده است.
وی خاطرنشان کرد: وجود صمیمت در گروه معارف دانشگاه صنعتی امیرکبیر باعث شده این گروه با دیگر گروه های آموزشی متفاوت باشد و این روند در میان تمامی کارکنان و همکاران این گروه وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر غفاریان نیز در این مراسم گفت: گروه معارف دانشگاه بستری فراهم کرده تا دانشجویان بتوانند سوالات خود را درخصوص مباحث مختلف مطرح کنند و همین امر موجب شده تا این گروه بسیار مورد توجه باشد.
دکتر احمدرضا رحیمی کلاریجانی نیز در این مراسم افزود: در هر ترم ۵ هزار دانشجو با گروه معارف دانشگاه در ارتباط هستند و این امر نشان می دهد که این گروه نقش تعیین کننده و تاثیرگذاری دارد.
وی تاکید کرد: امیدواریم در جذب اعضای هیات علمی برای گروه معارف تسریع شود.
عکس ها را در ادامه ملاحظه نمائید: