سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: حرکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای توسعه آموزش های کسب و کار

 | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دنیا به سمت کسب و کارهای هوشمند روی آورده ما نیز در دانشگاه باید به این سمت حرکت کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترسید حسن قدسی پور در گردهمایی بزرگ مدرسه کسب و کار تکاپو گفت: مدرسه تکاپو بر محور کسب و کار فعالیت می کند که این مدرسه با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اتاق بازرگانی استان تهران راه اندازی شده است.
وی افزود: دنیا به سمت کسب و کارهای هوشمند درحرکت است بنابراین ما در دانشگاه ها به خصوص دانشگاه صنعتی امیرکبیر باید بیش از پیش در این مسیر حرکت کنیم.
سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: بسیاری از کسب و کارهای موجود درحال تحول هستند که لازم است دانشگاه صنعتی امیرکبیر همان طور که در حوزه های فناوری پیشرفته مانند نانو، بیو، سلول های بنیادی و غیره فعال است در زمینه فناوری های نرم نیز پیشتاز باشد.
دکتر محمدتقی بانکی رئیس مدرسه کسب و کار تکاپو نیز در این گردهمایی گفت: در سال ۹۸ مدرسه تکاپو با کمک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و اتاق بازرگانی استان تهران راه اندازی شد تا نیازهای کشور درحوزه کسب و کار را تامین کند.
وی عنوان کرد: در این مدرسه دانشجویان براساس نیازهای موجود آموزش داده می شوند تا بتوانند در مسیر کسب و کار موفق عمل کنند.
مهندس مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این گردهمایی گفت: مدرسه تکاپو بنیان بسیار خوبی در حوزه کسب و کار بشمار می رود که امیداواریم فعالیت آن استمرار داشته باشد.
وی اظهار داشت: کشور ایران دارای پتانسیل های بسیار خوبی برای رشد و توسعه است اما اینکه تاکنون نتوانستیم در اقتصاد به دستاوردهای مفیدی دست یابیم به این دلیل است که از مدیران کارآمد استفاده نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان تهران خاطرنشان کرد: یک مدیر کارآمد می تواند یک صنعت را توسعه دهد بنابراین می توان گفت که مدیران موفق باعث توسعه اقتصادی کشورخواهند شد.
خوانساری گفت: مدرسه کسب و کار تکاپو پس از دو سال به ثمر نشسته است و تاکنون ۵ دوره در آن برگزار شده است و ۱۵۰ فارغ التحصیل نیز داشته است.
وی تاکید کرد: مدرسه تکاپو بنیان بسیار خوبی در حوزه کسب و کار است که با هدف رفع نیازهای کشور در زمینه کسب و کار راه اندازی شده است.