هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی آغاز به کار کرد

 | تاریخ ارسال: 1400/8/5 | 
هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی با شعار محوری آموزش مهندسی، گذشته، حال و آینده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت مجازی آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر امیر نادر عسکرپور دبیر هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی در این کنفرانس گفت: این کنفرانس به نحوی برنامه ریزی شده تا به صورت مشارکتی باشد و حاضرین بتوانند در تمام بخش های کنفرانس نظرات و ایده های خود را مطرح کنند.
دبیرهفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی افزود:  برنامه های اصلی این کنفرانس شامل پنج سخنرانی کلیدی، شش میزگرد تخصصی و شش نشست ارائه مقاله می باشد. در این کنفرانس ۲۵ مقاله در حوزه تخصصی آموزش مهندسی ارائه می شود و در میزگردها و سخنرانی های کلیدی به مسائل مبتلی به آموزش مهندسی از دید متخصصان حوزه های مختلف پرداخته می شود.
وی افزود: مشارکت شرکت کنندگان در کنفرانس  زمینه همفکری و تضارب آرا را فراهم می کند همچنین از این طریق می توانیم به ایده ها و دانش جدید دست یابیم.
دبیر هفتیمن کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی با بیان اینکه آموزش مهندسی دارای ابعاد مختلفی است، خاطرنشان کرد: در این کنفرانس برنامه داریم از تجربیات استفاده کنیم تا بتوانیم برای آینده آموزش مهندسی برنامه ریزی کنیم .
هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی توسط انجمن آموزش مهندسی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف بررسی چالش های آموزش مهندسی در ایران و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت آن برگزار می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن تاکید کرد:
انجمن آموزش مهندسی ایران هزار و ۲۵۰ عضو دارد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر علی اشرفی زاده در هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: انجمن آموزش مهندسی یک نهاد به بلوغ رسیده است که اکنون دارای هزار و ۲۵۰ عضو پیوسته، وابسته و دانشجویی است.
وی افزود: همچنین این انجمن دارای ۱۰ کمیته تخصصی است که هر کمیته ۱۰ عضو دارد. تاکنون شاخه های انجمن نیز در ۱۲ دانشگاه بزرگ کشور شکل گرفته است.
رئیس هیات مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران خاطرنشان کرد: درحال حاضر حدود ۱۰۰ نفر از بزرگان کشور در حوزه آموزش مهندسی به عنوان عضو دائمی انجمن هستند و همچنین این انجمن دارای ۵۰ عضو حقوقی است.
دکتر اشرفی زاده خاطرنشان کرد: فعال و موثر بودن انجمن ها در حیات یک جامعه یکی از علامت های توسعه یافتگی بشمار می رود و هر چه یک کشور توسعه یافته تر باشد انجمن های آن فعال تر خواهند بود.
وی اظهار داشت: کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی یکی از برنامه های مستمر انجمن است که براساس هدف اصلی انجمن با محوریت ارتقا آموزش مهندسی برگزار می شود.
دکتر محمدرضا اسلامی رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم نیز در این مراسم گفت: درحال حاضر انجمن ها نقش بسزایی در توسعه کشورها دارند و کشورهایی می توانند هویت و شخصیت علمی داشته باشند که انجمن ها و نهادهای علمی آن کشور حرفی برای گفتن داشته باشند.
وی با بیان اینکه انجمن ها مغزهای متفکر یک کشور هستند، افزود: انجمن های علمی رابط میان ارتباط صنعت با دانشگاه ها هستند که این روند باید در کشور ما بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم خاطرنشان کرد: درحال حاضر ارتباط میان دانشگاه ها و صنعت ضعیف است چراکه ارتباط میان صنعت و انجمن های علمی ضعیف است بنابراین باید برنامه ریزی صورت گیرد تا ارتباط میان انجمن ها با صنعت بیشتر شود.
همچنین در این مراسم دکتر مهدی رفیع زاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی سخنانی بر افزایش مهارت های مهندسی دانش آموختگان دانشگاه تاکید کرد.