برنامه امتحانات تئوری و عملی دروس تربیت بدنی در نیمسال اول ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/9/6 | 
 
عنوان آزمون عملی تاریخ اول آزمون عملی تاریخ دوم آزمون تئوری
تربیت‌بدنی ۱ یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ از ساعت ۸ الی ۱۲ سه­‌شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ از ساعت ۱۵ تا ۱۶ (به مدت ۲۰ دقیقه)
تربیت‌بدنی ۲ یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ از ساعت ۸ الی ۱۲ سه‌­شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ از ساعت ۱۳ الی ۱۴ (به مدت ۲۰ دقیقه)
 
 
* آزمون عملی در ۲ روز اعلام شده است تا دانشجویان یکی از این تاریخ­‌های اعلام شده را جهت امتحان انتخاب نمایند.