انتشار کتاب «مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی»

 | تاریخ ارسال: 1400/9/6 | 

کتاب «مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی» تالیف آقای دکتر فرزاد توحیدخواه و خانم‌ها دکتر یگانه مرغی، مهندس نسیم لحیم‌گرزاده و دکتر گلناز بغدادی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.

 از ویژگی‌های مهم موجودات زنده و به ویژه انسان حرکت است که بدون آن ادامه حیات میسر نمی‌گردد و مطالعه حرکات انسان از دیرباز مورد علاقه دانشمندان در حوزه‌‌های مختلف بوده است. نتایج این تحقیقات توانسته است راهکارهای متعددی را در حوزه‌های مختلف از جمله توان‌بخشی و درمان بیماران، فهم بهتر فیزیولوژی حرکت، بهبود و اصلاح یادگیری حرکات در ورزش‌های فردی و قهرمانی ارائه نماید. با توجه به ابعاد مختلف علم حرکات در انسان، متاسفانه کمتر کتابی تاکنون تدوین گردیده است که به ابعاد مختلف این علم پرداخته باشد. کتاب حاضر در چهار بخش با هدف آشنا نمودن دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مختلف با اصول مختلف علم حرکات ارادی در انسان تنظیم شده است که در ویرایش دوم ضمن اصلاح و تکمیل فصول، هفت فصل جدید نیز به کتاب اضافه شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر